Presentations

Search any video/presentation by speaker name, or keywords from the titles.
Welcome Addresses
Babis Tsitlakidis
George Pangalos
Christos Schizas
Patricia (Pat) Van Dyke
Steve Lieber
Vladimir Ljubicic
Gürhan Zincircioglu
Digital Hospital - Discussion
Ioannis Giannakakis
Xenofon Liapakis
Anthe Papageorgiou
Dimitris Zografopoulos
GDPR - Q & A
Mikaela Nordenfelt
Juerg Bleuer
Marco d'Angelantonio
Charles Jaffe
Antonis Karokis
Lorena Macnaughtan
Panos Stafylas
Panagiotis D. Bamidis
Adrià Garcia Font
Ignatios Kaitezidis
Liz Mestheneos
Alexandros Nousias
Javier Quiles del Rio
Kostas Votis
HEALTHY SMART CITIES – A - Q & A 1
HEALTHY SMART CITIES - A - Q & A 2
HEALTHY SMART CITIES - B
Yowali Kabamba
Alessia Montanari
Enrico Gianluca Caiani
George Paliouras
Andreas Persidis
Alexandros Potamianos
Andy Wilkins
Big Data in Health - Q & A
Eva Kaili
Constantinos Angelopoulos
Pantelis Lamprou
Advancing eHealth - Discussion
Diler Sarper
Haridimos Kondylakis
Aliki Xochelli
Patient empowerment 1 - Discussion
Christina Karamanidou
Dimitrios G. Katehakis
Kostas Marias
Evdokimos Ourountzoglou
Patient empowerment 2 - Discussion
Christos Kampolis
Antonis Politis
Theodoros Vontetsianos
Athanasios Vozikis
Chronic patients - Discussion